مژه

قیمت کاشت مژه

قیمت کاشت مژه

لیست قیمت کاشت مژه در سال 1401 به ترتیب از کمترین قیمت در تمام مراکز و سالن های تهران و شهرستان در سایت زوما قیمت کاشت مژه تهران سالن ایران تهران 50.000 تومان  تماس  سالن تهران تهران 60.000 تومان  تماس  سالن جنت آباد تهران 70.000 تومان  تماس  سالن پونک تهران 80.000 تومان  تماس  سالن یوسف …

قیمت کاشت مژه ادامه »

قیمت لیفت و لمینت مژه

قیمت لیفت و لمینت مژه

لیست قیمت لیفت و لمینت مژه در سال 1401 به ترتیب از کمترین قیمت در تمام مراکز و سالن های تهران و شهرستان در سایت زوما قیمت کاشت مژه قیمت لیفت و لمینت مژه تهران سالن ایران تهران 1.000.000 تومان  تماس  سالن تهران تهران 1.030.000 تومان  تماس  سالن جنت آباد تهران 1.040.000 تومان  تماس  سالن …

قیمت لیفت و لمینت مژه ادامه »

قیمت مژه دائم

قیمت مژه دائم

لیست قیمت مژه دائم در سال 1401 به ترتیب از کمترین قیمت در تمام مراکز و سالن های تهران و شهرستان در سایت زوما قیمت مژه دائم تهران سالن ایران تهران 400.000 تومان  تماس  سالن تهران تهران 420.000 تومان  تماس  سالن جنت آباد تهران 430.000 تومان  تماس  سالن پونک تهران 440.000 تومان  تماس  سالن یوسف …

قیمت مژه دائم ادامه »

قیمت اکستنشن مژه

قیمت اکستنشن مژه

لیست قیمت اکستنشن مژه در سال 1401 به ترتیب از کمترین قیمت در تمام مراکز و سالن های تهران و شهرستان در سایت زوما قیمت اکستنشن مژه تهران سالن ایران تهران 50.000 تومان  تماس  سالن تهران تهران 60.000 تومان  تماس  سالن جنت آباد تهران 70.000 تومان  تماس  سالن پونک تهران 80.000 تومان  تماس  سالن یوسف …

قیمت اکستنشن مژه ادامه »

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp