قیمت دکاپاژ ابرو

قیمت دکاپاژ ابرو

لیست قیمت دکاپاژ ابرو در سال 1401 به ترتیب از کمترین قیمت در تمام مراکز و سالن های تهران و شهرستان در سایت زوما


لیست قیمت میکروپیگمنتیشن


قیمت دکاپاژ ابرو تهران


سالن ایرانتهران
400.000 تومان تماس 
سالن تهرانتهران
420.000 تومان تماس 
سالن جنت آبادتهران
430.000 تومان تماس 
سالن پونکتهران
440.000 تومان تماس 
سالن یوسف آبادتهران
460.000 تومان تماس 
سالن نارمکتهران
490.000 تومان تماس 
سالن تهرانپارستهران
520.000 تومان تماس 
سالن صادقیهتهران
540.000 تومان تماس 
سالن کاشانیتهران
570.000 تومان تماس 
سالن ولنجکتهران
590.000 تومان تماس 
سالن ظفرتهران
630.000 تومان تماس 
سالن زعفرانیهتهران
670.000 تومان تماس 
سالن تجریشتهران
690.000 تومان تماس 
سالن گیشاتهران
720.000 تومان تماس 
سالن قیطریهتهران
740.000 تومان تماس 
سالن لویزانتهران
770.000 تومان تماس 
سالن سوهانکتهران
800.000 تومان تماس 
سالن سعادت آبادتهران
830.000 تومان تماس 
سالن شهرک غربتهران
850.000 تومان تماس 
سالن میردامادتهران
860.000 تومان تماس 
سالن ونکتهران
890.000 تومان تماس 
سالن پاسدارانتهران
920.000 تومان تماس 
سالن کامرانیهتهران
970.000 تومان تماس 
سالن جردنتهران
1.050.000 تومان تماس 
سالن فرشتهتهران
1.060.000 تومان تماس 
سالن آزادیتهران
1.080.000 تومان تماس 
سالن ولیعصرتهران
1.150.000 تومان تماس 
سالن مرزدارانتهران
1.350.000 تومان تماس 
سالن فردوستهران
1.450.000 تومان تماس 
سالن شهرانتهران
1.500.000 تومان تماس 

قیمت دکاپاژ ابرو کرج


سالن حصارککرج
400.000 تومان تماس 
سالن ملاردکرج
410.000 تومان تماس 
سالن شاهین ویلاکرج
440.000 تومان تماس 
سالن شریعتیکرج
450.000 تومان تماس 
سالن دهقان ویلاکرج
480.000 تومان تماس 
سالن البرزکرج
520.000 تومان تماس 
سالن مهرویلاکرج
550.000 تومان تماس 
سالن گلشهرکرج
590.000 تومان تماس 
سالن طالقانیکرج
630.000 تومان تماس 
سالن جهانشهرکرج
690.000 تومان تماس 
سالن گوهردشتکرج
750.000 تومان تماس 
سالن مهرشهرکرج
850.000 تومان تماس 
سالن عظیمیهکرج
950.000 تومان تماس 
سالن کاجکرج
1.000.000 تومان تماس 
سالن بهشتیکرج
1.150.000 تومان تماس 

قیمت دکاپاژ ابرو اصفهان


سالن جلفااصفهان
400.000 تومان تماس 
سالن کشاورزاصفهان420.000 تومان تماس 
سالن فرهنگاصفهان440.000 تومان تماس 
سالن باغ دریاچهاصفهان480.000 تومان تماس 
سالن وحیداصفهان520.000 تومان تماس 
سالن تخت فولاداصفهان550.000 تومان تماس 
سالن مارناناصفهان560.000 تومان تماس 
سالن سعادت آباداصفهان590.000 تومان تماس 
سالن شیخ صدوقاصفهان640.000 تومان تماس 
سالن بهار آزادیاصفهان690.000 تومان تماس 
سالن سه راه سیمیناصفهان720.000 تومان تماس 
سالن ولیعصراصفهان770.000 تومان تماس 
سالن مرداویچاصفهان880.000 تومان تماس 
سالن آپادانااصفهان990.000 تومان تماس 
سالن چهارباغاصفهان1.100.000 تومان تماس 

قیمت دکاپاژ ابرو مشهد


سالن احمدآبادمشهد
400.000 تومان تماس 
سالن ملک آبادمشهد430.000 تومان تماس 
سالن دستغیبمشهد460.000 تومان تماس 
سالن امام رضامشهد490.000 تومان تماس 
سالن شاهدمشهد520.000 تومان تماس 
سالن کلاهدوزمشهد550.000 تومان تماس 
سالن کوثرمشهد570.000 تومان تماس 
سالن سنابادمشهد580.000 تومان تماس 
سالن امامتمشهد620.000 تومان تماس 
سالن هاشمیهمشهد690.000 تومان تماس 
سالن قاسم آبادمشهد780.000 تومان تماس 
سالن فردوسیمشهد890.000 تومان تماس 
سالن وکیل آبادمشهد950.000 تومان تماس 
سالن سجادمشهد1.050.000 تومان تماس 
سالن خیاممشهد1.150.000 تومان تماس 

قیمت دکاپاژ ابرو شیراز


سالن عفیف آبادشیراز
410.000 تومان تماس 
سالن چمرانشیراز430.000 تومان تماس 
سالن قدوسیشیراز470.000 تومان تماس 
سالن زرگریشیراز490.000 تومان تماس 
سالن شیرازیشیراز530.000 تومان تماس 
سالن فرهنگ شهر
شیراز570.000 تومان تماس 
سالن قصردشتشیراز650.000 تومان تماس 
سالن بهشتیشیراز690.000 تومان تماس 
سالن ارمشیراز770.000 تومان تماس 
سالن معالی آبادشیراز850.000 تومان تماس 
سالن ستارخانشیراز890.000 تومان تماس 
سالن معلمشیراز980.000 تومان تماس 
سالن آفرینششیراز1.080.000 تومان تماس 
سالن صدراشیراز1.190.000 تومان تماس 
سالن اردیبهشت
شیراز1.290.000 تومان تماس 

قیمت دکاپاژ ابرو تبریز


سالن ولیعصرتبریز
400.000 تومان تماس 
سالن همافرتبریز420.000 تومان تماس 
سالن شریعتیتبریز450.000 تومان تماس 
سالن آزادیتبریز490.000 تومان تماس 
سالن ارکتبریز560.000 تومان تماس 
سالن رشدیهتبریز580.000 تومان تماس 
سالن هفده شهریورتبریز640.000 تومان تماس 
سالن ائل گلیتبریز670.000 تومان تماس 
سالن سبلانتبریز690.000 تومان تماس 
سالن رودکیتبریز750.000 تومان تماس 
سالن اعتصامیتبریز770.000 تومان تماس 
سالن سهندتبریز850.000 تومان تماس 
سالن باغ شمالتبریز980.000 تومان تماس 
سالن مقصودیهتبریز1.080.000 تومان تماس 
سالن شهنازتبریز1.300.000 تومان تماس 

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp